Michel van Hulten (ex 1e en 2e Kamerlid, ex-staatsecretaris en ex-diplomaat, nu lector bij Saxion), heeft Erwin van de Pol, één van de Gemeentebeleving initiatiefnemers, gevraagd een zestal eerdere artikelen over macht en corruptie in de bestuurlijke wereld samen te vatten en verder uit te bouwen voor het blad Civis Mundi.

Hij heeft dat gedaan aan de hand van vijf aspecten: individuele omgang met macht door linkse en/of rechtse politici, het Johan Cruyff syndroom onder bestuurders, zand en klei bestuursculturen, functiemenging en het begrip ‘oneindige goedheid’.

Lees hier de volledige tekst:
http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2545