Vanuit Gemeentebeleving zijn we altijd op zoek naar koplopers. Graag gaan we het gesprek met hen aan. Deze keer een gesprek met Han Bekkers over verbonden leiderschap en leiders voor een nieuwe wereld. Over dit onderwerp heeft hij een prachtig boek geschreven: ‘de druppel en de oceaan’.

Heb je jezelf wel eens de vraag gesteld of je een leider bent of een manager? Wat is eigenlijk het verschil? Kort gezegd is een manager iemand die plant, organiseert en controleert en een leider geeft richting, brengt mensen bijeen rond een visie en inspireert.

Voor de nieuwe wereld is het nodig dat we verder kijken, verder dan het gekende. We kunnen immers de problemen van vandaag niet oplossen met het denken dat deze problemen heeft veroorzaakt.  Han Bekkers is leider en interim Gemeentesecretaris in het Openbaar Bestuur. Hij heeft het in zijn boek  “leiders voor een nieuwe wereld” over verbonden leiderschap: ‘Leiderschap verbindt zich met het lot van mensen, met de toekomst van de wereld en verbindt zich aan het leveren van een bijdrage aan anderen.

Kenmerken van leiders voor een nieuwe wereld volgens hem zijn:

 • Waarden-vol. Zij kennen hun eigen kernwaarden en handelen in overeenstemming met hun waarden;
 • Visionair. Ze werken op basis van een gemeenschappelijke visie;
 • Dienend. Ze hebben aandacht en respect voor mensen en zijn in hun relatie met andere een ‘stil’ en dienend middelpunt;
 • Integer. Ze zijn geloofwaardig en betrouwbaar;
 • Verbonden. Ze nemen verantwoordelijkheid voor de toe stand van de wereld.

Dat klinkt goed, maar hoe doet Han dat zelf? Han kan na al die jaren ervaring inmiddels wel zeggen dat het gaat om in contact te zijn/komen met anderen. Het gaat om een dieper nivo dan competenties. Het is belangrijk je bewust te zijn wie je bent, wat belangrijk voor je is en daarover kan communiceren, dan gebeurd er iets. Door een open houding, kwetsbaar durven zijn, leer je elkaar echt kennen. Schakelen van competenties naar vertrouwen, is voor Han een shift geweest van naar een andere manier van kijken naar mensen.

Wat Han betreft gaat het om levenskeuzes, ga je voor gemak of voor de waarheid. Leef jij je waarheid? Dat is heel spannend. Een eerste stap is ‘kom uit je comfortzone’, zoek een situatie op die je moeilijk vindt. Doe een keer iets anders dan je normaal doet. Daar zit je groei en start naar zelfsturing en leiderschap.

Hoe zit dat nu met de leiders van gemeenten?Erwin van de Pol,  mede organisator Gemeentebeleving heeft hierover onlangs een artikel geschreven: ‘de gemeentesecretaris: op weg naar verbinder pur sang’. Met ‘verbinding’ als sleutelwoord voor de toekomst. ‘In het licht van de steeds snellere ontwikkelingen vraagt de gemeente van de toekomst wel om een bepaald type ambtelijke leiders. Leiders die niet op hun eigen territorium blijven en verbinding zoeken als vanzelfsprekend beschouwen. De toekomst is, zo lijkt het, meer aan de actieve visionairen, dan aan de in schijnzekerheid opererende beheersers gericht op onzekerheidsreductie. Kortom, leiders in plaats van managers.’

Tips (namens Erwin) voor toekomstige leiders:

 1. Stel vragen in plaats van het geven van antwoorden
 2. Geef niet één op één leiding maar stimuleer team werk
 3. Zoek niet naar eenheid maar koester verschillen
 4. Blijf niet hangen in beheersen en controleren maar stimuleer vertrouwen
 5. Spoor conflicten op in plaats van dempen
 6. Bouw bruggen
 7. Van zoveel mogelijk zelf doen naar zo veel mogelijk laten
 8. Verbind de jonge generatie aan je organisatie
 9. Geef ruimte aan verbindende initiatieven

Vanuit gemeentebeleving verkennen wij graag de ‘nieuwe wereld’ en willen we gemeenten meenemen en laten beleven hoeveel er mogelijk is als je op een andere manier gaat leidinggeven, organiseren en werken. Wij geloven dat je dit proces kunt versnellen door even uit de waan van de dag te stappen en verbinding aan te gaan met anderen op een andere plek dan je eigen gemeente.