Het inzicht en het bewustzijn dat het anders moet is er maar vaak wordt er nog geworsteld met de HOE vraag: hoe doen we dat? Blauwdrukken werken niet meer. Hiervoor zijn de ontwikkelingen te complex. Wij denken dat de verandering zich moet voltrekken in de hoofden van de mensen. Het gaat om houding, gedrag en mindset. Zelf in beweging komen is onoverkomelijk. Wij willen daar graag bij helpen! Ook tijdens de derde gemeente belevingsdag gaat het daarom weer om het beleven van de toekomst. Centrale vraag: Wat vraagt de toekomst van ons. We gaan meekijken door de bril van mensen die jaren geleden al iets gezien hebben wat wij nog niet zagen. Wat kunnen zij ons vertellen over de toekomst. En HOE kunnen we daar nu op anticiperen?

Wij noemen het “de grote oversteek”. Doe je mee?

WAT?

De middag gaat over het leren begrijpen waar we naar toe gaan. Grote en minder grote verschuivingen vinden plaats:

  • De drie decentralisaties van rijk naar gemeenten
  • Verschuiving van aandacht en geld van ruimtelijk naar fysiek domein
  • Van verticaal naar horizontaal organiseren

HOE gaan we hiermee om. Daar gaan we mee aan de slag.

VOOR WIE?

  • Degene die bereid zijn te ontsnappen aan de gangbare routines en reflexen
  • Degene met een open en lerende houding
  • Degene die weten dat anders en beter kan

UITDAGING

Voldoe jij aan bovenstaande? Dan vragen wij je om je eigen HOE vraag te formuleren. Zoek bij deze HOE vraag collega’s van binnen je gemeenten of bij een samenwerkende gemeente, die jou kunnen helpen met het vinden van antwoorden op jouw HOE vraag. Nodig ze uit voor de belevingsdag 30 oktober en schrijf je gezamenlijk in.

WAAR

Het Koelhuis in Zutphen, “hotspot voor burgers en bedrijven”. Een spannende en inspirerende locatie, geheel passend bij de wereld van morgen. Gemeente Zutphen heeft met de herbestemming van dit gebouw en industriegebied het LEF gehad om het anders te doen.