De overheid van de toekomst is een dicht netwerk van samenwerkingsverbanden in allerlei wisselende vormen en samenstellingen. ‘We gaan naar een volledig genetwerkte, co-creërende overheid’, aldus Davied van Berlo in Slow Management. Ook Maarten Schurink, Gemeentesecretaris van Gemeente Utrecht, heeft het in hetzelfde artikel over ‘buiten moet binnen worden, we willen samen met partijen in de stad tot oplossingen komen’. Ook intern wordt bij de Gemeente Utrecht gestreefd naar een horizontale werkwijze en willen ze samenwerken over de afdelingen heen stimuleren.

Dit is een mooi streven, maar de medewerkers moeten hier wel klaar voor zijn. Als je altijd binnen een traditionele hiërarchie hebt gewerkt, betekent dit een behoorlijke omslag. Dit erkent Willem van den Berg, Gemeentesecretaris van Gemeente Heemstede ook . Hij is van mening dat als we in de ‘participatiemaatschappij’ de vitaliteit in de samenleving moeten ontdekken de beginselen van goed samenwerken ook intern goed verankerd moeten zijn. Dit is wat hem betreft vooral een kwestie van houding en gedrag. Hoe heeft hij dat aangepakt binnen zijn eigen gemeente?

De volgende stappen heeft hij genomen:

  1. Een gedeelde visie ontwikkeld op het bestaansrecht van zijn gemeente: diensten verlenen aan de samenleving, het gemeentebestuur en aan elkaar, met als basishouding de ‘klant’ te willen helpen.
  2. Daarbij de beginselen van HNW omarmd en vanuit het Rijnlands Denken: sturen op basis van vertrouwen en medewerkers uitdagen en ruimte geven om het beste uit zichzelf te halen.
  3. Medewerkers daadwerkelijk betrekken bij ontwikkelingen, van bezuinigingen tot samenwerken en nieuwe overheid, onder het motto: wie het weet mag het zeggen.

‘Doe intern wat je naar buiten toe preekt’, aldus Willem van den Berg. Door bovenstaande stappen te nemen en hierbinnen als leider van de organisatie die houding uit te dragen, hebben ze in Heemstede een omslag weten te maken die goed aansluit bij de ontwikkelingen die momenteel in de samenleving spelen.

Weet jij ook dat het niet langer om de meeste macht gaat maar om horizontaal organiseren en denken? En wil je die omslag versnellen? Doe dan met ons mee op 21 november en ervaar nieuwe mogelijkheden om je team of organisatie verder in beweging te krijgen!  Schrijf je hier in!

Dit is de laatste kans, we hebben nog maar ruimte voor 2 teams!