Samenwerking is een veel besproken item. Het is niet voor niets dat wij voor onze volgende ‘gemeente belevingsdag’ dit als thema hebben gekozen. In de huidige tijd zijn activiteiten vaak complexer en nauw verweven met elkaar. Ze kunnen dus niet louter op  individueel of afdelingsniveau worden uitgevoerd. Er is meer onderlinge afstemming nodig en dit vergt een andere manier van samenwerking.

Maar wat is samenwerking eigenlijk en hoe zorg je ervoor dat die ook effectief is?  Een bekend gezegde is: ‘Alleen ben je sneller en samen kom je verder’. Maar waarom bestaat de neiging om het altijd snel te willen? Want gaat het niet juist in de organisatie van de toekomst om duurzaamheid, lange termijn visie en kwaliteit? Alle reden dus om ons te realiseren dat effectieve samenwerking ook op de lange termijn van essentieel belang is in een gemeentelijke organisatie.

In een gesprek met Wilfried Bruijnzeels, verander en samenwerkingsspecialist, komen we aan de hand van een praktijkcase tot vijf randvoorwaarden voor effectieve samenwerking.Als coördinator is Wilfried vanuit de gemeente Meppel verantwoordelijk voor het samenwerkingstraject met de diverse partijen om te komen tot een vernieuwend integraal programma voor Multifunctioneel Kindcentrum Het Palet in Meppel.

Er zijn vijf essentiële  randvoorwaarden voor effectieve samenwerking:

  • Het definiëren van een concreet gezamenlijk doel en visie, en die stap voor stap ontwikkelen en implementeren
  • Afspreken wie waar verantwoordelijk voor  is
  • Bereid zijn over je eigen schaduw heen te stappen, boven je eigen belang uit te stijgen, kunnen denken in het belang van het geheel
  • Elkaar volledig durven vertrouwen en elkaar (durven) aanspreken
  • Transparantie; terugkoppeling van de voortgang zowel met de gemeente als met de diverse partners, in alle openheid.


Bovenstaande vergt nogal wat van ieders houding en gedrag. Een juiste mindset kan hierin het verschil maken tussen een succesverhaal en een mislukking.

Tijdens onze belevingsdag op 21 november gaan we hier mee aan de slag en gaan we in dialoog met mensen die op een andere manier samenwerking hebben georganiseerd en hiermee successen hebben behaald. Laat je inspireren tot een andere kijk!

Geloof jij ook dat je samen verder komt? Kom dan samen met je collega’s over de brug! Schrijf je hier in!

redenen om aanwezig te zijn op 21 november

  1. Ontmoet Judith Harmsen, Directeur gemeente Berkelland. Bestempeld door minister Plasterk als voorhoedegemeente als het gaat om de ‘participatiesamenleving’. Filosofie van Judith Harmsen ‘samen meer bereiken door vertrouwen in elkaar’ . Verneem hoe dat tot flinke besparingen heeft geleid  en bovendien actieve burgers.
  2. Ondervind dat je werk als ambtenaar alleen maar leuker wordt door de transities. En verkrijg inzicht in hoe de transitie WMO veel kansen biedt.
  3. Krijg handvatten mee voor het opzetten van vernieuwende integrale programma’s waarbij je meteen voldoet aan alle voorwaarden van de ‘doe-democratie’.
  4. Krijg inzicht in hoe je versnelling kunt aanbrengen in participatietrajecten met verschillende partijen, waarbij we alleen praten over oplossingen en niet over problemen.
  5. Leer van gemeente Leiden en Stadslab Leiden hoe ze elkaar in de ontwikkeling van de oudste straat van leiden (Breestraat 2022) hebben versterkt. Hoe gebruik je elkaar zo optimaal mogelijk en waar botst het?

En dan natuurlijk nog de verrassende locatie, alwaar we ons verstoppen in de krochten van dit bijzondere fort in Maarssen, om daar met elkaar van gedachten te wisselen.’Open space’ in een geavanceerde vorm. We doen dat met de enige officiële Nederlandse Polderwachter, een rondzwalkende profeet, een biechtvader, een waarzegger en vijf verhalen over samenwerking met en tussen gemeenten.