standard Macht en corruptie in de bestuurlijke wereld

Naamloos-1

Michel van Hulten (ex 1e en 2e Kamerlid, ex-staatsecretaris en ex-diplomaat, nu lector bij Saxion), heeft Erwin van de Pol, één van de Gemeentebeleving initiatiefnemers, gevraagd een zestal eerdere artikelen over macht en corruptie in de bestuurlijke wereld samen te vatten en verder uit te bouwen voor het blad Civis Mundi. Hij heeft dat gedaan […]

standard In gesprek met: Claire Vlug, radicale vernieuwer 2014

Gemeentebeleving komt graag in gesprek koplopers en (sociale) vernieuwers. Dit keer ben ik het gesprek aangegaan met Claire Vlug, radicale vernieuwer van het jaar 2014, en directielid bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Zij heeft (samen met Sigrid van der Poel en Erik Gerritsen) de zorg drastisch hervormd waardoor gezinnen nu te maken krijgen met één plan van […]

standard Erwin van de Pol – Integratie: open contact is sleutel tot begrip

Erwin van de Pol, één van de oprichters van de Gemeentebeleving stond onlangs in het Parool: Lees het artikel hier digitaal: Parool Integratie digitaal

video Bekijk de Gemeentebeleving door de ogen van de deelnemers

De afgelopen Gemeentebeleving op 30 oktober was wederom een groot succes. Door de trainees van de VNG is, onder leiding van Roel Simons, alles vastgelegd op film.

Bekijk hier de geweldige eindresultaten!
standard De systeemwereld en de leefwereld

De systeemwereld versus leefwereld. De logica van de systeem wereld en de logica van de leefwereld. Daar zijn Han van Geel en Laura van der Poel van gemeenteZutphen tegen aangelopen bij nieuwe ontwikkelingen in de wijk. Wat hebben we in handen om het anders te doen? Zonder te verwachten dat de mensen in de wijk met de […]

standard Gratis voorbereidend webinar op 9 oktober!

Roel Simons houdt zich al 15 jaar bezig met het faciliteren van participatie trajecten. In samenwerking met Ministeries en Gemeenten heeft hij al vele trajecten begeleid. Hij constateert dat er de laatste 15 jaar een bewustwordingsproces gaande is waarbij ambtelijke organisaties, woningbouwbedrijven en andere partners over hun schutting zijn gaan kijken en allianties hebben gesloten. […]

standard De Grote Oversteek

Het inzicht en het bewustzijn dat het anders moet is er maar vaak wordt er nog geworsteld met de HOE vraag: hoe doen we dat? Blauwdrukken werken niet meer. Hiervoor zijn de ontwikkelingen te complex. Wij denken dat de verandering zich moet voltrekken in de hoofden van de mensen. Het gaat om houding, gedrag en […]

standard Ben jij een leider van de toekomst?

DruppelEnOceaan.png

Vanuit Gemeentebeleving zijn we altijd op zoek naar koplopers. Graag gaan we het gesprek met hen aan. Deze keer een gesprek met Han Bekkers over verbonden leiderschap en leiders voor een nieuwe wereld. Over dit onderwerp heeft hij een prachtig boek geschreven: ‘de druppel en de oceaan’. Heb je jezelf wel eens de vraag gesteld […]

standard ‘Aangehaakt blijven’ als kritische succesfactor bij de 3 d’s

15c8900

Vanuit Gemeentebeleving zijn we altijd op zoek naar koplopers. Graag gaan we het gesprek met hen aan. Deze keer een gesprek met Walter Huith (gemeente Gouda) over de 3 decentralisaties, bezien vanuit de bedrijfsvoering. Zie hieronder kort verslag van ons gesprek. ‘Aangehaakt blijven’ als kritische succesfactor bij de 3 d’s Vanaf januari 2015 wordt het […]

standard De volgende belevingsdag: 30 oktober.

Een paar weken geleden hebben we met Judith Harmsen (Gemeentesecretaris gemeente Berkelland) en Roel Simons (Journaal van de toekomst) gesproken over de volgende gemeente belevingsdag met als thema ‘verbinden’. Ons idee is dat het weer tijd wordt om écht te verbinden en gemeenten hebben, zeker nu, hier een leidende rol in. Wij willen graag bij […]