Referenties

Hieronder treft u een aantal reacties aan naar aanleiding van de belevingsdagen

Dag Marieke en Roel, ik geniet erg van jullie meetups vanuit gemeentebeleving. Leerzaam en inspirerend. Dank dat jullie dit mogelijk maken.
Annelies Kooiman
senior adviseur Effectiviteit & Vakmanschap

Gemeentebeleving 30 oktober 2014: Zutphen

De afgelopen Gemeentebeleving op 30 oktober was wederom een groot succes. Door de trainees van de VNG is, onder leiding van Roel Simons, alles vastgelegd op film.

Bekijk hier de geweldige eindresultaten!
En een aantal reacties van de deelnemers:


“Het houthakken met de wethouder van Zutphen. Een mooi voorbeeld van kennismaken op een hele andere wijze.”


“Het op intuitie en onbezonnen opdoen van een ervaring. Ik had het gevoel dat de ervaring aansprak op mijn intrinsieke interesses en motivatie, omdat ik probeerde zonder verwachting of beeldvorming het moment in te gaan.”


“Je moest echt aan de slag als werknemer van zijn bedrijf, hierdoor werd je totaal uit je comfortzone gehaald en leerde je om ondernemend te denken en handelen. In mijn ogen een aanrader voor iedere ambtenaar.”


Gemeentebeleving 21 november 2013: C_Fordt Maarssen


“Namens de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek (OFGV) ook mogen aanhaken bij de Gemeentebeleving 2 en zeer zin- en waardevolle gesprekken en discussies in een open space constructie mogen voeren. Op superlocatie geregeld, bedankt voor alle topsuggesties!”
Gertjan Bouwhuis, Teamleider Vergunningen bij Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek


“Voor mij was het een inspirerende en waardevolle bijeenkomst. Een volgende keer weer van de partij.”
Artto Brakkee, Afdelingshoofd bij Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek


“Ik vond het een prettige bijeenkomst. Het c-fordt werkt goed als locatie. De kou, het aardse, het kale … én vol echte goeie verhalen en authentieke verbindingen. Systemisch gezien (vanuit mijn ervaring met opstellingen) heel goed om juist vanaf die plaats naar de toekomst te kijken. Zo rijk aan verhalen en authentieke verbindingen met historie.”
Roel Simons, Journaal van de Toekomst


Lees hier het verslag van één van onze verhalenvertellers: Wethouder Myriam Jansen van de Gemeente Meppel:

Gemeentebeleving 21 maart 2013: Lef! Utrecht

Paul Koetsier, Gemeente Castricum, afdelingsmanager ontwikkeling

Paul Koetsier“De gemeentebelevingsdag sluit goed aan bij het gevoel van leidinggevenden, er moet iets gebeuren. Door het stellen van vragen, in elkaars schoenen te staan, actie vs loslaten, we hebben het allemaal ondergaan. Gemeenten zitten vaak nog in eigen schil opgesloten. Het is belangrijk om elkaar te spiegelen. Door de ontmoeting met andere gemeenten wordt dit mogelijk gemaakt. Gemeenten willen graag de gewenste verandering zelf oppakken, gemeentebeleving sluit hier goed bij aan en geeft je een mooie aanzet. Er zaten concrete elementen in die je praktisch kan toepassen. Concept is nuttig en slim. De vraag is hoe verder uit te bouwen?”


Erik Lukassen, Gemeente Leudal, directeur dienstverlening

Erik Lucassen“De Gemeentebeleving is erg positief blijven hangen. Ook onze teamleiders over verteld. Verhaal Peter van der Wel was een echte eye opener: 20 jaar terug kijken, 20 jaar vooruit. Uitwisseling met andere gemeente werkt goed. In ons geval met gemeente Stichtse Vecht. Dit heeft ook echt gevolg gekregen. De wandeling tussendoor was een mooi moment voor gesprek. Maar ook vanuit de inhoud leuk en leerzaam.”


Annelie Jonquiere, Gemeente Lisse, strategisch adviseur

Annelie Jonquière“Met genoegen kijk ik terug op de Gemeentebelevingsdag. De (mid-) dag heeft mij aan het denken gezet en heeft mij geïnspireerd.

Vooral de gesprekken met collega’s over verschillende onderwerpen/stellingen en de presentatie van de futuroloog brachten mij verrassende inzichten en hebben mij aan het denken gezet.

Momenteel ontwikkel ik als projectleider in Lisse, samen met de gehele organisatie, een visie op de Dienstverlening@2020 en een aantal ontwikkelingen, dat tijdens de bijeenkomst is benoemd, spelen een rol in de visie.

Kortom, ik vond het een boeiende en inspirerende bijeenkomst!”


Steef de Looze, Gemeente Haarlem, secretaris PRES metropool regio Amsterdam

Steef de Looze“Het was een inspirerende dag en leidt in onze regio tot meer binding. Ook heel goed om met z’n vijven (met een mix vanuit de organisatie) een keer uit de waan van de dag te zijn. Daar neem je meestal niet de tijd voor. Bovendien de gemeentesecretaris van gemeente Bloemendaal en Heemstede ontmoet, erg fijne bijkomstigheid, zeker voor mijn rol voor de regio.

Ook heeft de gemeentebelevingsdag geleid tot de organisatie voor een eigen ‘verwondertraject’ voor Stadszaken Haarlem. Voor 200 man: opzet technologische ontwikkelingen, zwermen (oude hiërarchie kan niet meer), ontmoeting en nieuwe manieren van werken. Met als doel medewerkers laten beseffen dat oude structuren niet meer werken. Dit idee sluimerde al maar is door de gemeente belevingsdag in actie om gezet.”


Jolanda van Dijk, Gemeente Lelystad, concern controller

Jolanda Dijk Van“Bewustwording, iedereen zwermen, belangrijk dat dat door dringt. We hebben tools/handreiking gekregen om mee verder te gaan, hoe daar mee om te gaan.

We zijn met z’n vijven gekomen. Grootste meerwaarde van de dag is los van de waan van de dag te komen. Tijd hebben om te reflecteren op de organisatie. Verhaal van de futuroloog Peter van der Wel was geweldig!”